Импресум

Оснивач и издавач: „РТВ Прима Интернационал“ доо, Бајина Башта

Директор, главни и одговорни уредник: Биљана Ђурђић

Редакција: Митар Јосиповић, Цветко Стојкановић, Данка Гојгић Радовановић, Ивана Матић, Младен Сарић, Мирољуб Јанковић

Програмски савет: У оснивању.

Маркетинг и огласно: Ивана Матић

Адреса Редакције: Вука Караџића 32, п. ф. 105, 31250 Бајина Башта.

Телефони: 031 866 111, Телефакс 031 866 112, Моб: 064 8497 572, 

Редакција за БиХ/РС: ЦОЗ „Комунис“, Скелани бб, 75430 Сребреница. Телефони: 056 484 450, Моб: 065 172 182

Интернет адреса: www.bbn.prviportal.net

Електронска пошта: bbn.redakcija@gmail.com

Тираж: 1000 примерака.

Излази месечно.

Графичко бликовање и слог: Александар Томић.

Штампа:  Штампарија „Топaловић“ Ваљево.

Бајинобаштанске новине су уписане у Регистар медија Републике Србије под бројем 2573. YU ISSN 0354 – 5296.

Рукописе и фотографије примамо редовном или електронском поштом. Прилоге не хоноришемо.

Ставови и мишљења аутора текстова нису обавезно ставови и мишљења Редакције.

Редакција охрабрује и позива читаоце да узму учешће у креирању садржаја и тако допринесу квалитету јавног информисања и задовољењу јавног интереса. Сви текстови се могу коментарисати, полемисати и покретати нове теме за истраживање и објављивање коришћењем опција за коментарисање на Интернет порталу www.bbn.prviportal.net или слањем писма Редакцији.

Бајинобаштанске новине, као и сва издања и програми „РТВ Прима Интернационал“ настоје да остваре што је могуће већи степен стваралачке и уредничке независности, како од директних тако и од посредних политичких, економских, идеолошких, верских и других супремативних утицаја, којима би се нарушила новинарска професионалност и објективност.

Бајинобаштанске новине, програми и издања „РТВ Прима Интернационал“ организовани су као привредно друштво али послују на непрофитној основи, користећи приходе од делатности, донације и износ евентуалне го- дишње нето добити, искључиво за покривање трошкова.

Бајинобаштанске новине настављају традицију локалног омладинског листа ГЛАСно из 1986. године.

РТВ „Прима Интернационал“ доо, је један од оснивача и члан Асоцијације независних електронских медија – АНЕМ 1993. Бајинобаштанске новине су један од оснивача и члан Асоцијације локалних новина Local Press 1995.

РТВ „Прима Интернационал“ (Радио Бајина Башта) је добитник највећег југословенског новинарског признања награде „Југ Гризељ“ за шире-
ње пријатељства међу људима и уклањање граница међу народима за 1998. годину, „Златне плакете“ Радија Слободна Европа RFE/RL за најбоље ратно извештавање 1999.